استوانه مدرج
۲۷ شهریور

استوانه مدرج یا مزور آزمایشگاهی چیست ؟

استوانه مدرج چیست ؟ استوانه مدرج ، که به عنوان مزور آزمایشگاهی نیز شناخته می شود، یکی از رایج ترین تجهیزات آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم مایع استفاده می شود. شکل استوانه ای باریکی دارد. هر خط مشخص شده بر روی استوانه مدرج نشان دهنده میزان مایع اندازه گیری شده است. ساختار و […]