آقای مهندس هادی شبنم زاده

مدیرعامل

 • 09126613667
 • 02634030131-2
  داخلی: 107
خانم رحمتی

کارشناس تجهیرات ازمایشگاهی و دارویی

 • 09109249050
 • 02634030131-2
  داخلی: 102
خانم فراستی

کارشناس تجهیزات کشت بافت و مواد آزمایشگاهی 

 • 09924040145
 • 02634030131-2
  داخلی: 108
خانم پایاب

کارشناس تجهیزات آزمایشگاه و بیمارستانی و خدمات لیزر

 • 09924040146
 • 02634030131-2
  داخلی: 101
[gravityform id="1" title="false" description="false" ajax="true"]