اتوکلاو با آون
۳۰ خرداد

تفاوت اتوکلاو با آون چیست؟

تفاوت اتوکلاو با آون چیست؟ تفاوت اتوکلاو با آون دوران مدرن تکنولوژی جدیدی را به دنیای پزشکی و همچنین ترس در عموم وارد کرده است. هرگز مردم تا این حد نگران انتشار بیماری ها یا حتی سرماخوردگی به دیگران نبوده اند و این امر صنعت استریلیزر را ارزشمند کرده است. علاوه بر این، استریل‌کننده‌ها یک […]