• تاریخ انتشار: 23 دی 1399

چمبر دارو چیست

چمبر دارو محیطی قابل کنترل از نظر دما و رطوبت است که شرکت های دارویی از آن در دمای 30 تا 40 و رطوبت 65 تا 75 درصد استفاده می کنند. چمبر دارو برای عملکرد بهتر در این دما کالیبراسیون شده و به مدت 24 الی 48 ساعت برای صحت عملکرد تست می شود، همچنین برای اطمینان از عملکرد درست دستگاه و تایید آن برای کاربر تست های IQ (Installation Qualification) و OQ(Operation Qualification) در محل کاربری انجام می شود.

یکی از دغدغه های کاربران داروسازی عملکرد دستگاه در زمان استفاده و زیر بار می باشد که برای رفع این نگرانی تست های PQ (Necessary cooperating during performance Qualification) نیز در محل انجام می شود.

شرکت نور صنعت تجهیز فردوس تمامی گواهی تست های گفته شده را به همراه دستگاه چمبر دارو در صورت نیاز مشتری ارائه خواهد داد.یکی از دغدغه های کاربران داروسازی عملکرد دستگاه در زمان استفاده و زیر بار می باشد که برای رفع این نگرانی تست های PQ (Necessary cooperating during performance Qualification) نیز در محل انجام می شود. شرکت نور صنعت تجهیز فردوس تمامی گواهی تست های گفته شده را بهمراه دستگاه چمبر دارو در صورت نیاز مشتری ارائه خواهد داد.

چمبر تست شرایط پایداری چیست

چمبر تست شرایط پایداری یک محفظه ی کنترل شده با سیستم کنترلی smart control است و محدوده ی کنترلی دما از 45-4 درجه و رطوبت از 90-40 درصد را می توان برای این دستگاه تعریف نمود. چمبر دارای یک فن سیرکلاسیون هوا در داخل محفظه می باشد که جهت یکنواختی هوا استفاده می شود. کنترل این دستگاه دارای دیتالاگر برای ثبت دما و رطوبت به مدت یکسال و دارای ریت دمایی برای شیب هایی به سمت دمای مورد نظر می باشد. چمبر تست شرایط پایداری همچنین قابلیت اتصال به کامپیوتر و موبایل را دارد و در صورت بروز خطا در سیستم چمبر کاربر را از طریق تلفن و SMS مطلع می سازد. نور صنعت تجهیز ارائه دهنده انواع چمبرهای دارویی (چمبر دارو) .