هود کشت بافت دو نفره
۰۹ بهمن

تعریف هود کشت بافت و مشخصات آن

تعریف هود کشت بافت : محققین و پژوهشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور جهت انجام کشت بافت نیاز به دستگاه تهویه کننده ی مناسبی دارند که هود کشت بافت شرکت نور صنعت تجهیز فردوس به عنوان یک نوع تجهیزات آزمایشگاهی پاسخگوی نیاز آن ها است. هود کشت بافت نیمکت محصور شده ای است که […]

هود کشت بافت
۱۸ دی

لزوم استفاده از هود کشت بافت چیست؟

لزوم استفاده از هود کشت بافت (هود کلاس 1) چیست؟ تولید و تکثیر گیاهان عاری از ویروس نتیجه ی تلاش دانشمندان و محققان علوم زیستی می باشد. کشت بافت و رشد بافت در محیط های کشت مایع و یا نیمه جامد (آگار) صورت می پذیرد و محقق برای تسریع این امر و بهبود عملکرد خود […]