اصلاح نباتات
۱۲ خرداد

اصلاح نباتات چیست؟

اصلاح نباتات چیست؟ تولید محصولات کشاورزی به هزاران یا صد ها سال قبل بر می گردد. انسان اولیه مواد غذایی مورد نیاز خود را از محیط زیست و تنوع آن بدست می آورد. و با گذشت زمان و کسب مهارت ها و آموزه های جدید به تولید مواد غذایی با کیفیت برتر طی مراحل تکثیر […]