شیکر انکوباتور
۱۷ آذر

شیکر انکوباتور چیست؟

دستگاه شیکر انکوباتور آزمایشگاهی چیست ؟ شیکر انکوباتور چیست؟ یکی از انواع تجهیزات آزمایشگاهی شیکر انکوباتور است که به منظور ایجاد شرایط مطلوب برای رشد سلول طراحی و ساخته می شود. در فرآیند رشد سلول نوعی تحریک یا لرزش جهت اکسیژن گیری و توزیع یکنواخت مواد مغذی در محیط کشت لازم است. کارشناسان فنی شرکت […]