نکات ایمنی کار ب هود لامینار
۰۱ شهریور

نکات ایمنی کار با هود لامینار

تعریف هود لامینار ایمنی کار با هود لامینار، قبل از بررسی این موضوع، به تعریف هود لامینار میپردازیم. هود لامینار به عنوان یکی از پرکاربردترین تجهیزات آزمایشگاهی است که به شکل یک محفظه ی بسته طراحی شده است که از مواد، کاربر و محیط آزمایشگاه در برابر انواع آلودگی های محیطی محافظت به عمل می […]