چمبر تست پایداری
۳۱ شهریور

تست پایداری چیست؟

تست پایداری چیست؟ تست پایداری یک محصول به این معنی است که محصول چه مدت می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی مانند دما، رطوبت و نور شکل اصلی خود را بدون تغییر قابل مشاهده حفظ کند. تست و آزمایش پایداری در واقع نوعی تجزیه و تحلیل آماری است که می تواند یک محصول دارویی […]