هود کشت بافت صادراتی
۲۳ بهمن

هود کشت بافت صادراتی

هود کشت بافت صادراتی: از آنجایی که کشت بافت گیاهی مبحث بسیار مهمی در بیوتکنولوژی گیاهی است و بسیاری از محققین کشور در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام می دهند  بنا براین هود های کشت بافت به عنوان یکی از اساسی ترین و مهمترین تجهیزات آزمایشگاهی محسوب می شوند. هود کشت بافت گیاهی باعث […]

هود کشت بافت دو نفره
۰۹ بهمن

تعریف هود کشت بافت و مشخصات آن

تعریف هود کشت بافت : محققین و پژوهشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی کشور جهت انجام کشت بافت نیاز به دستگاه تهویه کننده ی مناسبی دارند که هود کشت بافت شرکت نور صنعت تجهیز فردوس به عنوان یک نوع تجهیزات آزمایشگاهی پاسخگوی نیاز آن ها است. هود کشت بافت نیمکت محصور شده ای است که […]