هود کشت بافت صادراتی
۲۳ بهمن

هود کشت بافت صادراتی

هود کشت بافت صادراتی: از آنجایی که کشت بافت گیاهی مبحث بسیار مهمی در بیوتکنولوژی گیاهی است و بسیاری از محققین کشور در این زمینه تحقیقات گسترده ای انجام می دهند  بنا براین هود های کشت بافت به عنوان یکی از اساسی ترین و مهمترین تجهیزات آزمایشگاهی محسوب می شوند. هود کشت بافت گیاهی باعث […]