۰۸ دی

تاریخچه اتوکلاو و اجزای اتوکلاو

تاریخچه اتوکلاو تاریخچه اتوکلاو : چارلز چمبرلند در سال 1879 اتوکلاو را اختراع کرد ، اما مفهوم استفاده از بخار در یک فضای بسته به منظور جلوگیری از بیماری به نوعی از سال 1679 وجود داشته است. اصول و روش های استریل در 150 سال گذشته تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است. در حقیقت […]

کاربرد اتوکلاو
۰۵ دی

کاربرد اتوکلاو

کاربرد اتوکلاو در آزمایشگاه کاربرد اتوکلاو: محققین و پژوهشگران حوزه ی علم و فناوری همواره در پی دست یافتن به تکنولوژی های برتر جهت توسعه ی کاربردی تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه کاربرد اتوکلاو هستند. تجهیزات آزمایشگاه در کنار سایر تجهیزات مهم علوم و فنون مرتبط، جایگاه خاصی از نظر برتری های علمی و کاربردی دارد. […]