هود کشت بافت
۱۸ دی

لزوم استفاده از هود کشت بافت چیست؟

لزوم استفاده از هود کشت بافت (هود کلاس 1) چیست؟ تولید و تکثیر گیاهان عاری از ویروس نتیجه ی تلاش دانشمندان و محققان علوم زیستی می باشد. کشت بافت و رشد بافت در محیط های کشت مایع و یا نیمه جامد (آگار) صورت می پذیرد و محقق برای تسریع این امر و بهبود عملکرد خود […]

هود لامینار چیست
۱۴ دی

هود لامینار چیست ؟

هود لامینار یکی از تجهیزات اساسی مورد نیاز هر آزمایشگاهی است. بسیاری از تحقیقات آزمایشگاهی باید در فضایی ایمن و کنترل شده انجام شوند و خطر آلودگی در این آزمایش ها در حداقل ممکن باشد. هود لامینار در واقع محفظه ای محدود و فیزیکی میباشد که 2 وظیفه اصلی دارد  : حفاظت از مواد مورد […]