کاربرد هود میکروبی چیست؟

هود میکروبی ( هود لامینار) چیست و در چه آزمایشگاه هایی کاربرد دارد؟ حفاظت از نمونه های آزمایشگاهی در اتاق های کشت و محیط های آزمایشگاه از اهمیت خاصی برخوردار است. کاربرد هود میکروبی یا هود های...
گلخانه تحقیقاتی

هدف از ساخت گلخانه تحقیقاتی چیست؟

کاربرد گلخانه تحقیقاتی چيست؟ گلخانه تحقیقاتی فضاي بسيار مناسبي جهت كشت و رشد و تكثير گياهان مختلف با تامين كنترل شرايط محيطي مناسب مي باشد.کاربرد گلخانه تحقیقاتی مانند اتاق های رشدگیاه در توليد...
نمایشگاه ساخت ایران