لیزر
۰۴ بهمن

برش لیزر

برش لیزر دستگاه سی ان سی توانست با ورود خود به صنایع مختلف، تحولات بسیاری را ایجاد کند. سرعت و دقت بالای خدمات برش لیزر با استفاده از دستگاه سی ان سی موجب شده است صنایع زیادی از آن استفاده کنند. از جمله مزایایی که دستگاه برش لیزر در اختیار ما قرا ر می دهد […]