اتاق تمیز
۲۸ دی

اتاق تمیز چیست؟

اتاق تمیز چیست؟ اتاق تمیز یک محیط محافظت شده و کنترل شده است. میزان آلاینده های زیست محیطی موجود در فضا بسیار پایین تر از حد معمول می باشد. تعاریف زیادی در استانداردهای مختلف برای این میزان از آلودگی وجود دارد. مثلا ISO 14644 استانداردی است که میزان آلودگی در فضای اتاق را کمتر از […]