عینک آزمایشگاهی
۲۲ تیر

عینک آزمایشگاهی چیست ؟

عینک ایمنی آزمایشگاهی عینک آزمایشگاهی یکی از اصلی ترین تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده کارکنان انواع آزمایشگاه ها برای ایجاد ایمنی برای چشم است. یکی از چیزهایی که همگی به آن یقین داریم، وجود خطرات احتمالی آسیب به چشم ها در آزمایشگاه است. در تمام آزمایشگاه های مدرن و غیر مدرن دنیا، آسیب های چشمی وجود […]