شیکر آزمایشگاهی - Laboratory shaker
۰۸ بهمن

شیکر آزمایشگاهی چیست و انواع آن

شیکر ارلن آزمایشگاهی چیست ؟ شیکر ارلن آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاهی برای مخلوط کردن مایعات است. در واقع یک سرعت دهنده و کاتالیزور در تحریک واکنش ها در سطوح مولکولی مواد است. شیکر یکی از پرکاربرد ترین دستگاه ها در آزمایشگاه های تشخیص، اندازه گیری، کنترل کمی، کیفی و تحقیقاتی می باشد. […]