شیکر آزمایشگاهی - Laboratory shaker

شیکر آزمایشگاهی چیست و انواع آن

شیکر آزمایشگاهی چیست ؟ شیکر آزمایشگاهی یکی از تجهیزات آزمایشگاهی و دستگاهی برای مخلوط کردن مایعات است. در واقع یک سرعت دهنده و کاتالیزور در تحریک واکنش ها در سطوح مولکولی مواد است. شیکر یکی از...