هود لامینار چیست
۱۴ دی

هود لامینار چیست ؟

هود لامینار یکی از تجهیزات اساسی مورد نیاز هر آزمایشگاهی است. بسیاری از تحقیقات آزمایشگاهی باید در فضایی ایمن و کنترل شده انجام شوند و خطر آلودگی در این آزمایش ها در حداقل ممکن باشد. هود لامینار در واقع محفظه ای محدود و فیزیکی میباشد که 2 وظیفه اصلی دارد  : حفاظت از مواد مورد […]