یخچال آزمایشگاه
۱۷ آذر

یخچال های آزمایشگاهی و کاربرد آن

یخچال های آزمایشگاهی یخچال های آزمایشگاهی با یخچال های استاندارد استفاده شده در منازل یا رستوران ها فرق دارند. زیرا باید کاملاً بهداشتی و مطمئن باشند. یخچال های آزمایشگاهی برای خنک نمودن نمونه ها و یا نگهداری از نمونه ها برای مدت زمان مشخص استفاده می شوند. یخچال های آزمایشگاهی شامل واحدهای برودتی جهت ذخیره […]