چمبر پایداری مواد
۲۷ آذر

نورسنجی نوری در آزمایش چمبر پایداری مواد

  بررسی نورسنجی نوری در آزمایش چمبر پایداری مواد و محصولات دارویی بر اساس ضوابط و معیار های استاندارد دنیا: نورسنجی نوری در آزمایش چمبر لامپهای فلورسنت سفید و خنک با خروجی مشابه لامپهای فلورسنت UVA با توزیع طیفی 320 نانومتر تا 400 نانومتر و حداکثر انتشار انرژی بین 350 نانومتر و 370 نانومترجهت تست […]

چمبر تست پایداری
۳۱ شهریور

تست پایداری چیست؟

تست پایداری چیست؟ تست پایداری یک محصول به این معنی است که محصول چه مدت می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی مانند دما، رطوبت و نور شکل اصلی خود را بدون تغییر قابل مشاهده حفظ کند. تست و آزمایش پایداری در واقع نوعی تجزیه و تحلیل آماری است که می تواند یک محصول دارویی […]