نمایش دادن همه 3 نتیجه

شیکر رومیزی:

شیکر رومیزی دستگاهی است که برای شیک کردن، یکنواخت کردن محلول های آزمایشگاهی بکار می رود. این شیکر ها در دونوع زیر ارائه می شود:

شيكر روميزي ميله اي

این دستگاه نیاز به هم زدن، ترکیب و مخلوط کردن  مواد و ترکیبات مختلف آزمایشگاهی را برآورده نموده و به لحاظ  نصب الکتروموتور پرقدرت که توسط تسمه به مرکز چرخاننده ی شیکر متصل است می تواند وزنی برابر با ۳۰ کیلوگرم تاسرعت ۲۵۰-۵۰ رابچرخاند. حرکت این دستگاه بصورت دورانی بوده و برای حل کردن بعضی از مواد و یا اکسیژن دهی در موارد کشت میکروبی بدلیل آن که در زمان کوتاه قدرت تکثیر بالایی دارند استفاده می شود.

شیکر کلمپی

این دستگاه به عنوان یک تکان دهنده ی مکانیکی جهت یکنواخت کردن محتوای ظروف و شکستن  محتویات لوله ها و ارلن آزمایشگاهی کاربرد دارد. چرخش این شیکر به صورت اوربیتالی و بسیار نرم و روان می باشد و  الکتروموتور تعبیه شده در شیکر به همراه گیر بکس قدرت زیادی به دستگاه وارد می نماید و فشار حاصل در تمام سطح شیکر پخش می شود. این شیکر مجهز به برد الکتریکی دیجیتال جهت کنترل دور و تایمر کارکرد است.

نور صنعت تجهیز تولیدکننده این شیکرها می باشد.

نمایشگاه ساخت ایران