هود کشت بافت
۱۸ دی

لزوم استفاده از هود کشت بافت چیست؟

لزوم استفاده از هود کشت بافت (هود کلاس 1) چیست؟ تولید و تکثیر گیاهان عاری از ویروس نتیجه ی تلاش دانشمندان و محققان علوم زیستی می باشد. کشت بافت و رشد بافت در محیط های کشت مایع و یا نیمه جامد (آگار) صورت می پذیرد و محقق برای تسریع این امر و بهبود عملکرد خود […]