نمایش دادن همه 7 نتیجه

هودهای آزمایشگاهی:

هودهای آزمایشگاهی شامل

هود لامینار میکروبی:

هود لامینار میکروبی میزکاری است که در آن ذرات معلق هوا توسط فیلتر هپا گرفته شده، نام دیگر این هود را Biological safety cabinet می باشد. این هود توسط فن سانتریفیوژ که بر روی فیلتر هپا می دمد از طرف دیگر فیلتر هوای لامینار عاری از هرگونه میکروب و ذرات معلق به سطح هود دمیده می شود.

هود لامینار کشت بافت:

هود لامینار کشت بافت یک میز کار عاری از هرگونه ذرات و میکروب که جهت کشت بافت و گیاه استفاده می شود. اصولا برای تکثیر گیاهان از روش کشت بافت نیاز به این دستگاه می باشد تا بتوان جوانه های گیاه را تکثیر نمود.

هود شیمی:

هود شیمی هود مکنده ای می باشد که باعث می شود از انتشار هرگونه گاز سمی که از ترکیب گازهای مختلف با یکدیگر در محیط آزمایشگاهی ساطع می شود جلوگیری شود.