تاثیر نور بر رشد گیاهان

تاثیر نور بر رشد گیاهان

نور، دما و رطوبت نور یک عامل ضروری در نگهداری گیاهان است. سرعت رشد و مدت زمان فعال ماندن گیاه به میزان نور دریافتی آن بستگی دارد. انرژی نور در فتوسنتز، اساسی ترین فرآیند متابولیک گیاه میباشد. هنگام...
انکوباتور co2

انکوباتور CO2 چیست ؟

انکوباتور CO2 دستگاهی برای کنترل شرایط محیطی خاص میباشد. انکوباتور CO2 در آزمایشگاه های علوم زیستی برای کشت های بیولوژیکی استفاده می شود. دستگاه انکوباتور CO2 ملزم به حفظ شرایط محیطی مشابه داخل بدن...
پسماندهای آزمایشگاهی

پسماندهای آزمایشگاهی – راهنمای مدیریت و دفع صحیح زباله ها در آزمایشگاه

پسماندهای آزمایشگاهی میتوانند یکی از اصلی ترین عوامل شیوع بیماری ها باشند. به همین دلیل نحوه مدیریت و دفع صحیح پسماندهای آزمایشگاهی یکی از اصلی ترین وضایف هر آزمایشگاهی است. در این مطلب از وبسایت...
علائم ایمنی آزمایشگاه

علائم ایمنی آزمایشگاه – راهنمای تصویری نمادهای ایمنی در آزمایشگاه

آگاهی و درک علائم ایمنی آزمایشگاه برای نگهداری خوب آزمایشگاه و ایمنی روزانه ضروری است. محیطی که شما هر روز در آن کار می کنید مملو از اشیاء قابل اشتعال، مواد شیمیایی خطرناک، ابزارهای ظریف و مواردی...
سنجش پایداری دارو

سنجش پایداری دارو

سنجش پایداری دارو چیست؟ سنجش پایداری دارو بیانگر این مفهوم است که محصولات دارویی تحت تاثیر عوامل مختلف محیطی همچون دما، رطوبت، نور و ...  چه میزان تغیرات شیمیایی، فیزیکی و میکروبیولوژی از خود نشان...